การบ้าน : อริยสัจ 4

การบ้านอริยสัจ 4 เริ่มต้นตั้งแต่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 22 รุ่น วิปัสสนา อุปาทานขันธ์ 5  ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

โจทย์ : อธิบาย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในการล้างกิเลสของตนเอง 1 เรื่อง ต่อสัปดาห์ หรือส่งได้มากกว่า 1 เรื่อง (ตามความสะดวกของนักศึกษา)

การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ google form  (กดลิงก์)

ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

  1. Email address : ใส่อีเมล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  2. รหัสนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษาวิชชาราม สามารถตรวจสอบได้ใน (ลิงก์นี้)
  3. ชื่อ นามสกุล : ใส่ชื่อและนามสกุลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  4. เบอร์โทรติดต่อ : ใส่เบอร์โทรติดต่อกลับ
  5. สาระธรรมฯ” : ใส่เนื้อหาของการบ้านในช่องนี้
  6. กดปุ่ม submit เพื่อส่งการบ้านเข้าระบบ

ข้อแนะนำอื่น ๆ  : ข้อมูลการบ้านอริยสัจ 4 นี้จะไม่ถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ การเปิดเผยหรือตีพิมพ์ในช่องทางใด ๆ จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ

ติดต่อสอบถาม : หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแบบฟอร์มด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *