การบ้าน : การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ที่ 620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

โจทย์ : แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดและลำดับโดยสังเขปดังนี้

 1. ชื่อ-สกุล
 2. ชื่อเล่น
 3. ชื่อทางธรรม (ถ้ามี)
 4. อายุ
 5. อาชีพเดิม
 6. อาชีพปัจจุบัน
 7. จบการศึกษาจาก…
 8. เหตุผลที่มาเป็นจิตอาสา
 9. จำนวนปีที่เป็นจิตอาสา
 10. ความประทับใจในการเป็นจิตอาสาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่นักศึกษาเห็นควรว่าเป็นประโยช์ในการเผยแพร่

การส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ google form  (กดลิงก์)

ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

  1. Email address : ใส่อีเมล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  2. รหัสนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษาวิชชาราม สามารถตรวจสอบได้ใน (ลิงก์นี้)
  3. ชื่อ นามสกุล : ใส่ชื่อและนามสกุลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  4. เบอร์โทรติดต่อ : ใส่เบอร์โทรติดต่อกลับ
  5. ประวัติตนเองภาษาอังกฤษและภาษาไทย และลิงค์วิดีโอนำเสนอ :
  6. ท่านนำเสนอการแนะนำตัวของท่านทางใด  : เลือกช่องทางที่ท่านได้นำเสนอการบ้านให้ถูกต้อง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
  7. กดปุ่ม submit เพื่อส่งการบ้านเข้าระบบ

ข้อแนะนำอื่น ๆ  : ข้อมูลการบ้านแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ นี้จะไม่ถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ การเปิดเผยหรือตีพิมพ์ในช่องทางใด ๆ จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ

ติดต่อสอบถาม : หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแบบฟอร์มด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *